Službeni put studenata

U praksi ima i slučajeva da se, osim radnika, na službeni put upućuju i studenti koji kod poduzetnika obavljaju određeni posao prema ugovoru o obavljanju studentskog posla, odnosno preko student servisa. Povezano s tim, postavlja se i pitanje poreznog tretmana troškova službenih putovanja studenata (troškovi prijevoza, troškovi smještaja, dnevnice).

Mogućnost neoporezive nadoknade troškova službenih putovanja propisana je Zakonom o porezu na dohodak i pratećim pravilnikom koji propisuje i iznose koji se mogu neoporezivo isplatiti. Međutim, za poduzetnike, ta se mogućnost odnosi na radnike poduzetnika, odnosno na osobe koje ostvaruju plaću, a ne i na druge osobe. Stoga, te s obzirom da za studente koji rade preko student servisa navedenim propisima nije propisan poseban izuzetak, proizlazi da se studentima troškovi službenog puta ne mogu nadoknaditi neoporezivo.

S obzirom da se takvi troškovi studenima ne mogu nadoknaditi neoporezivo, proizlazi da se radi o oporezivom primitku. Odnosno, prema propisima o porezu na dohodak radilo bi se o primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji se oporezuju po stopi od 20%. Nadalje, drugi dohodak podliježe i obvezi doprinosa, te je potrebno obračunati i propisane doprinose za drugi dohodak (MO I. stup 7,5%, MO II. stup 2,5% i doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5%).

Pritom, za obračun propisanih davanja, troškove službenog puta treba preračunati na bruto iznos, a isto tako treba postupiti i ako se studentu isplaćuje određeni neto iznos dnevnica. Na isti način se postupa i u slučaju da je društvo izravno dobavljaču podmirilo određene troškove službenog puta (npr. smještaj, prijevoz), samo će se tada raditi o drugom dohotku u naravi.

Tako, primjerice, ako je student (prebivalište u Zagrebu) upućen na službeni put tijekom kojeg su nastali troškovi u ukupnom iznosu od 1.620,00 kn (smještaj 700,00 kn, prijevoz 720,00 kn, dnevnica u neto iznosu od 200,00 kn), preračunati iznos na bruto će iznositi 2.356,02 kn (1.620,00 x 1,454334) i od tog iznosa obračunati će se propisana davanja (MO I. stup 176,70 kn; MO II. stup 58,90 kn; porez i prirez 500,42 kn; zdravstveno 176,70 kn).

O isplaćenom drugom dohotku, potrebno je podnijeti i Obrazac JOPPD na dan isplate/sljedeći radni dan (6.1.: 4002/6.2.: 4030). Za drugi dohodak u naravi ostvaren u određenom mjesecu, JOPPD se može podnijeti do 15.-og idućeg mjeseca (6.1.: 4002/6.2.: 4017), a u istom roku se mogu podmiriti i propisana davanja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag