U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/22 objavljen je članak "Rad na izdvojenom mjestu rada". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Radni odnos zasniva ugovorom o radu za koji je propisana pisana forma koji se može sklopiti na neodređeno ili na određeno vrijeme. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu propisan je čl. 15. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. br. 93/14, 127/17 i 98/19, u nastavku: ZR), dok je obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada, koji se može obavljati kao rad od kuće ili rad u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, propisan čl. 17. ZR-a.

Obavljanje rada izvan radnih prostorija poslodavca je mogućnost da se poslovi radnog mjesta obavljaju i na drugim mjestima, a ne samo u poslovnim prostorijama poslodavca, s tim da je ZR-om propisano koji još sadržaj u tom slučaju mora sadržavati ugovor o radu.

ZR je propisao za koje poslove se ne može sklopiti ugovora o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada.  Tako da se ,ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada, ne može sklopiti za obavljanje poslova na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, za koje se radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.

Koji su to poslovi za koje se ne može sklopiti ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada propisano je Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada ((Nar. nov., br. 5/84).

Opširnije o ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada pročitajte u časopisu Financije, pravo i porezi br. 10.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag