Proširena primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

U Nar. nov., br. 58 objavljena je Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva. Time je KU ugostiteljstva koji je zaključen 11.4.2022. i objavljen u Nar. nov., br. 50/22, proširen na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07). Navedena odluka stupa na snagu 1.6.2022.

KU je sklopljen na određeno vrijeme - do 31.12.2023., a njime se utvrđuju određena minimalna prava I obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti. Ističemo da ovaj KU ne obvezuje poslodavce za radnike s posebnim ovlastima (npr. Direktori hotela, voditelji poslovnih i organizacijskih jedinica, voditelji službi i sl.).

Detaljnije o nekim odredbama KU ugostiteljstva možete pročitati u članku Lj. Đukanović, Novi kolektivni ugovori, objavljenom u časopisu „Financije, pravo i porezi“ br. 6/22.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag