U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 9/22 objavljen je članak "Proračunsko planiranje za razdoblje 2023. – 2025. ". Autorice članka su Marija Lacković, Lidija Senjanec i Danijela Stepić.

U članku je sadržan pregled najznačajnijih novosti za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova za proračunsko razdoblje 2023. – 2025. s posebnim osvrtom na proračune i financijske planove za lokalnu i regionalnu razinu. Riječ je o novostima vezanim uz primjenu novog Zakona o proračunu koji je na snazi od 1. siječnja 2022. i čije će se odredbe za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova prvi puta primjenjivati za proračunsko razdoblje 2023. – 2025.

Važno je naglasiti i da se proračuni i financijski planovi za razdoblje 2023. – 2025. donose u novoj valuti euro što je obveza koja proizlazi iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH.

U Ministarstvu financija u tijeku je priprema cjelovitih Uputa za izradu proračuna JLP(R)S, koje će biti objavljene na sljedećim poveznicama: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/priprema-proracuna/147 i https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205.

Navedene Upute će uz pobrojane novosti iz ovog članka detaljnije obraditi i određene novosti i specifičnosti vezane uz proračunski ciklus 2023. - 2025. kao što su planiranje i iskazivanje proračunskih sredstava za vijeća na nacionalne manjine i predstavnike nacionalnih manjina, planiranje rashoda proračunskih korisnika i postupanje s viškovima u sklopu decentraliziranih funkcija i slično.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag