U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/22 objavljen je članak "Prolazne stavke i prefakturiranje troškova". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Prolazne stavke su iznosi koje poduzetnik (na)plati u ime i za račun druge osobe, odnosno, iznose koje će poduzetnik primiti na svoj račun i proslijediti ih tim drugim osobama. Primici i izdaci koji su nastali u ime i za račun drugoga (prolazne stavke) ne smatraju se ni primitkom ni izdatkom i ne utječu na visinu dohotka/dobiti. Navedeno znači da tako (na)plaćeni iznosi ne predstavljaju ni rashod ni prihod tog poduzetnika, već osobe za koju su plaćeni. Također, prolazne stavke ne ulaze u osnovicu za obračun PDV-a. Prolazne stavke su iznosi koje je poduzetnik platio u ime i za račun kupca, u odnosu na koje je kupac stvarni dužnik. Iznosi koji čine prolazne stavke obračunavaju se kupcu na osnovi ispostavljenog računa, s naznakom da se radi o prolaznim stavkama. Međutim, kod tzv. prefakturiranja radi se o vlastitim troškovima poduzetnika, koje on temeljem ugovornih odnosa prevaljuje na drugog poduzetnika odnosno kupca. U članku je pojašnjeno što se smatra prolaznim stavkama, kako ih evidentirati u poslovnim i poreznim evidencijama, te kako ih razlikovati od prefakturiranog troška.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag