Produljenje korištenja olakšice za mladu osobu

U slučaju zapošljavanja radnika koji se smatra mladom osobom prema Zakonu o doprinosima, poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u razdoblju do pet godina. Mladom osobom smatra se fizička osoba koju poslodavac po osovi ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Pravilnikom o doprinosima predviđene su i okolnosti u kojima se razdoblje od pet godina korištenja olakšice može i produžiti. Tako, prema Pravilniku, razdoblje se može produžiti ako mlada osoba za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja:

  • ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna,
  • radni odnos joj miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama RH,

i to razmjerno broju dana za koje je ostvarivala pravo na naknadu plaće  odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

Dakle, prema Pravilniku, u slučaju ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, predviđeno je produljenje olakšice kada se ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret državnog proračuna (npr. naknada za roditeljski dopust). Međutim, prema nedavno objavljenom mišljenju Porezne uprave (Kl. 410-01/21-01/2969, Ur. br. 513-07-21-01-22-2, od 3.2.2022.), proizlazi da se olakšica može produžiti i za razdoblja u kojima osoba ostvaruje naknade na teret HZZO-a, kao što su naknade za bolovanja i rodiljni dopust.

Izvadak iz mišljenja: „U razdoblju od 1. travnja 2020. do 2. svibnja 2020. osiguranica je bila na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, od 3. svibnja 2020. do 9. studenog 2020. koristila pravo na rodiljni dopust, od 10. studenog 2020. do 31. srpnja 2021. koristila pravo na roditeljski dopust te od 1. kolovoza 2021. koristila pravo roditeljski dopust s polovicom punog radnog vremena….

…U navedenom razdoblju osiguranica je ostvarila prava iz obveznih osiguranja na puno radno vrijeme od 1. travnja 2020. do 31. srpnja 2021. (16 mjeseci) te od 1. kolovoza 2021. do 8. prosinca 2021. na pola punoga radnog vremena (4 mjeseca i 8 dana). Kako je u posljednjem razdoblju koristila pravo na rad na pola punoga radnog vremena, a sukladno gore navedenoj odredbi Pravilnika tijek od pet godina zaposlenja kod istog poslodavca produžuje se za broj dana razmjernih punom radnom vremenu odnosno za dva mjeseca i četiri dana. Temeljem navedenog, ukupno razdoblje produženja razdoblja korištenja olakšice oslobođenja obračuna i plaćanja doprinosa na osnovicu iznosi ukupno 18 mjeseci i četiri dana.“

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag