U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Prijava poreza na dobit za 2021.". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 138/20) primjenjuju se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. godinu i nadalje, odnosno za porezna razdoblja koja su započela od 1. siječnja 2021. Nove se odredbe odnose na porezno priznavanje određenih rashoda, utvrđivanje oporezivih prihoda, zatim na novosti kod utvrđivanja transfernih cijena i primjene međunarodnih normi u području oporezivanja dobiti. Od 1.1.2021. primjenjuje se nova porezna stopa od 10%, pa se tako porez na dobit za 2021. plaća po stopi od 10% do 7,5 mil. kn ostvarenih prihoda, te po stopi od 18% ako su u 2021. ostvareni prihodi veći od 7,5 mil. kn. Sadržaj Prijava poreza na dobit propisan je Pravilnikom o porezu na dobit, s time da su prethodnim izmjenama Pravilnika (Nar. nov., br. 59/20) propisani novi PD i PD-NN obrasci već za 2020. godinu, te se oni također primjenjuju i za 2021. godinu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag