U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/22 objavljen je članak "Pravilnik o porezu na dohodak – novine od 7.9.2022. i najavljene izmjene". Autorica članka je Gordana Lončar.

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 102/22), koji je stupio na snagu 7.9.2022., omogućeno je administrativno rasterećenje poreznih obveznika uz iskazivanje isplata plaća po sudskim presudama te izvršeno usklađenje sa izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Međutim, kako autorica u članku i obrazlaže, najavljene su i nove izmjene Pravilnika, a sukladno Zaključku Vlade RH prema kojem se povećavaju iznosi određenih neoporezivih primitaka (paušalne prehrane, prigodnih nagrada, troška privatnog automobila u službene svrhe, nagrada za radne rezultate, dara u naravi i dara djeci). Novi neoporezivi primici, za 2022. godinu, moći će se primijeniti  od 1.10.2022.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag