Potvrda vanjskim suradnicima o isplaćenom drugom dohotku

Podsjećemo sve isplatitelje drugog dohotka koji se ne smatraju konačnim (npr. naknade temeljem ugovora o djelu, autorskih honorara) da su obvezni do 31. siječnja 2022. primateljima tih primitaka dati propisane potvrde.

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku sadrži podatke o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka po osnovi drugog dohotka, postotku i iznosu priznatih izdataka pri isplati, iznosu izdatka po osnovi uplaćenog obveznog doprinosa iz primitka prema posebnim propisima, iznosu dohotka, nadnevku uplate obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te iznosu obustavljenih i uplaćenih obveznih doprinosa iz primitka, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te iznosu neto isplate.

Ističemo da su za dohodak od imovinskih prava i dohodak od kapitala (osim isplatitelja koji su dostavili podatke sukladno članku 71. stavku 16. ovoga Pravilnika), isplatitelji obvezni dostaviti potvrde samo na zahtjev poreznih obveznika.

Obrazac »Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak u _____ godini«, sastavni je dio Pravilnika o porezu na dohodak (Nar.  nov., br. 10/17 – 1/21).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag