U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/22 objavljen je članak "Podugovaranje u javnoj nabavi – mišljenja i praksa". Autor članka je Ante Loboja.

Gospodarski subjekt će u praksi najčešće samostalno podnijeti ponudu u postupku javne nabave, ako ispunjava uvjete i zahtjeve propisane u dokumentaciji, te ako može sam izvršiti ugovor. Međutim, ako je radi ispunjavanja propisanih uvjeta primoran povezati se s drugim subjektima ili zbog podjele rizika posla želi nastupiti s drugim subjektima i sl., tada mu na raspolaganju stoje različiti oblici udruživanja s drugim subjektima na tržištu (zajednica gospodarskih subjekata; angažman jednog ili više podugovaratelja; oslanjanje na sposobnost drugih subjekata na tržištu). U smislu javne nabave, podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave. U ovome članku obrađuje se institut podugovaranja kroz mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH (podaci o podugovarateljima u ponudi, neposredno plaćanje, promjena podugovaratelja i uvođenje novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora, oslanjanje na sposobnost podugovaratelja).

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag