Podnošenje imovinskih kartica

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 143/21; u nastavku: Zakon) na novi način uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti. Zakon je donio mnoga unapređenja u odnosu na dosadašnji Zakon, posebno proširenjem adresata odnosno obveznika postupanja prema njegovim odredbama. Daleko širi krug osoba je obvezno podnijeti imovinsku kartica čiji je oblik, sadržaj i način popunjavanja obrasca imovinske kartice te podnošenje i objava imovinske kartice propisan Pravilnikom o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 8/22; u nastavku: Pravilnik).

Pravila i upute za popunjavanje i podnošenje obrasca imovinske kartice u kojima se navedene informatičke i tehničke upute za podnošenje imovinske kartice Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa (u nastavku: Povjerenstvo) će objaviti na svojim mrežnim stranicama:

https://www.sukobinteresa.hr/

Osobe koje su prvi put obveznici podnošenja imovinske kartice dužne su ih podnijeti u roku od 30 dana od dana donošenja Pravilnika te je zadnji dan roka u kojem bi svi novi obveznici trebali podnijeti imovinske kartice 19.2.2022.

Obveznici ne mogu podnijeti imovinsku karticu dok im nije otvoren korisnički račun, za čije otvaranje moraju Povjerenstvu podnijeti popunjeni i ovjereni zahtjev, čiji obrazac se nalazi na mrežnoj stranici Povjerenstva:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sukobinteresa.hr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc%2Fzahtjev_za_otvaranjem_korisnickog_racuna.docx%3F1&wdOrigin=BROWSELINK

Po podnesenim zahtjevima moći će se otvarati korisnički računi tek kada Povjerenstvu budu dostavljeni svi zatraženi podaci o novim tijelima i obveznicima koji u istima obnašaju dužnost i nakon što ti podaci budu uneseni u Registar pravnih osoba i Registar obveznika (dužnosnika) koji vodi Povjerenstvo.

Povjerenstvu dio zatraženih podataka još nije dostavljen koje ima ograničene tehničke i ljudske resurse i može se dogoditi da neki obveznici niti do isteka roka za podnošenje imovinske kartice neće imati otvoren korisnički račun, iako su podnijeli zahtjev. Ukoliko se to dogodi, obveznici neće biti odgovorni za protek roka, već će trebati podnijeti imovinsku karticu u najkraćem mogućem roku kada na adresu elektroničke pošte koju trebaju obvezno navesti u zahtjevu, dobiju obavijest da im je otvoren korisnički račun.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag