U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/22 objavljen je članak "Planiranje i evidentiranje EU sredstava kod JLP(R)S-a i korisnika iz nadležnosti". Autorica članka je Ana Polić.

Do kraja 2020. odnosno do izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu  koji se primjenjuju od 1. siječnja 2021. sredstva koja su se ostvarivala od pomoći od institucija i tijela EU, kao i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (EU sredstva) priznavala su se u prihode izvještajnog razdoblja u trenutku nastanka rashoda u provedbi projekta, dok su do trenutka priznavanja bila evidentirana kao obveze (za EU predujmove). U članku dani su primjeri evidentiranja EU prijenosa kod proračunskih korisnika i JLP(R)S-a. Dan je i primjer planiranja višegodišnjeg EU projekta za koji se predfinanciranje osigurava iz općih ili namjenskih prihoda i primitaka ili vlastitih prihoda JLP(R)S-a prema modelu kojeg je Ministarstvo financija dalo u Uputama za izradu proračuna JLP(R)S-a za 2020. – 2022., kao i uputa za naknadno postupanje (kod raspodjele rezultata).

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag