U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/22 objavljen je članak "Plaćanja gotovim novcem". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Mogućnost uporabe gotovog novca u svakodnevnom poslovanju poduzetnika (pravnih i fizičkih osoba) ograničena je zakonskim i drugim posebnim propisima. Ograničenja u poslovanju s gotovinom propisana su Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a pravila poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja temeljno su regulirana Zakonom o deviznom poslovanju. Način isplate određenih primitaka fizičkim osobama uređen je propisima o oporezivanju dohotka. Isplate određenih primitaka fizičkim osobama moraju se obaviti isključivo na njihov žiro-račun, dok je određene primitke moguće isplatiti i na tekući račun. Propisima o dohotku je dana mogućnost isplata u gotovini primitaka koji se sukladno Zakonu o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom), kao i gotovo svih neoporezivih primitaka.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag