U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/22 objavljen je članak "Otvaranje poslovnih knjiga u eurima na dan 1.1.2023.". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Poduzetnici će na dan 1.1.2023. pomoćne knjige (salda-konti kupaca i dobavljača, robno-materijalno knjigovodstvo, analitika osnovnih sredstava i dr.) otvoriti u eurima na način da se stanja u tim knjigama utvrđena u kunama na dan 31.12.2022. preračunaju u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Što se tiče tehnike preračunavanja stanja u pomoćnim knjigama na 1.1.2023., uputno bi bilo preračun obaviti primjenom fiksnog tečaja konverzije na analitičke stavke najniže kategorije. To znači da bi se fiksni tečaj konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje trebala primijeniti na svaki pojedini izlazni i ulazni račun, na nabavnu vrijednost jednog komada robe ili sirovina i materijala na zalihi, na nabavnu vrijednost i ispravak vrijednosti svakog pojedinog predmeta dugotrajne imovine. Vrijednost analitičkih stavaka više kategorije u eurima utvrditi će se zbrajanjem preračunanih stavaka najniže kategorije. U trenutku kada poduzetnici u poslovnim knjigama 2022. provedu knjiženja svih poslovnih događaja koji se odnose na 2022. te po sastavljanju zaključne bilance za 2022., negdje tijekom siječnja ili veljače 2023., obavit će se i prijenos početnog stanja svih konta glavne knjige. Prijenos početnog stanja glavne knjige na dan 1.1.2023. obavlja se na način da se zaključna salda glavne knjige u kunama na dan 31.12.2022. preračunaju u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Utvrđene razlike između stanja u pomoćnim knjigama i glavne knjige usklađuju se na kontima glavne knjige na teret rashoda ili u korist prihoda. 

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag