U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 8/22 objavljen je članak "Oporezivanje sporednih zanimanja i domaćih radinosti". Autor članka je Krešimir Vranar.

Fizičke osobe mogu obavljati obrtničke djelatnosti i kao sporedno zanimanje ili kao domaću radinost, samo osobnim radom. Odobrenje za rad izdaje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba.

Sporednim zanimanjem smatra se obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge, a pod domaćom radinošću se razumijeva izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom.

Za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja propisano je ograničenje u vezi visine primitaka ostvarenih obavljanjem tih djelatnosti - bruto primici ne smiju iznositi više od 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavlja djelatnost što za 2022. iznosi 95.3700,00 kn.

O navedenom, kao i iznosu paušalnog poreza te obvezi vođenja i predaje propisanih obrazaca možete pročitati u navedenom članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag