Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada - zaposlenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti socijalne skrbi i zaposlenicima u ustanovama kulture

Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada

- zaposlenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti socijalne skrbi i zaposlenicima u ustanovama kulture

 

Odlukama o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti socijalne skrbi i za zaposlenike u ustanovama kulture, koje je donijela Vlada Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 60/22) sva materijalna i nematerijalna prava koja su zaposlenici u navedenim ustanovama ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem granskih kolektivnih ugovora i to:

priznaju se i primjenjuju u istom opsegu i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u navedenim kolektivnim ugovorima.

Materijalna i nematerijalna prava te druge naknade, ugovorene kolektivnim ugovorima isplaćivat će se, zaposlenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, zaposlenicima u djelatnosti socijalne skrbi i ustanovama kulture i nakon isteka produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima, u visini i na način na koji su ugovorene.

Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada stupa na snagu 2.6.2022. i važi do sklapanja novih kolektivnih ugovora kojim se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama, u djelatnosti socijalne skrbi i zaposlenicima u ustanovama kulture.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag