Odluka o proširenoj primjeni Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – četvrte izmjene i dopune i Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – pete izmjene i dopune (Nar. nov., br.122/22; u nastavku: Odluka o proširenoj primjeni) koja stupa na snagu 1.11.2022.

Danom stupanja na snagu Odluke Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - četvrte i pete izmjene i dopune (u nastavku: KU za graditeljstvo) se primjenjuje na sve fizičke ili pravne osobe (poslodavce) koje obavljaju djelatnosti:

  • visokogradnje,
  • niskogradnje i hidrogradnje,
  • montažerskih radova,
  • instalacijskih i završnih radova u građevinarstvu,
  • projektiranja i srodnih tehničkih usluga i
  • druge srodne djelatnosti koje su upisane u sudski registar i klasificirane sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ili utvrđene posebnim zakonom.

KU za graditeljstvo se primjenjuje na radnike svih struka, neovisno o tome jesu li ugovorom o radu zasnovali radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom, kod pravnih osoba (poslodavaca) koji obavljaju prethodno navedene djelatnosti.

Natrag