U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/22 objavljen je članak "Odbitak PDV-a u okviru ispravka nakon isteka prekluzivnog roka". Autor članka je Željko Dominis.

Odredba čl. 168. Direktive Vijeća 2006/112/EZ predviđa da porezni obveznik ima pravo, u državi članici u kojoj provodi oporezive transakcije, odbiti PDV koji se mora platiti ili koji je plaćen u toj državi članici za isporuku robe ili usluga koje je za njega izvršio ili će ih izvršiti drugi porezni obveznik. U članku se razmatra problematika naknadnog odbitka pretporeza uz korištenje instituta ispravka pretporeza, prema odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ i sukladno tuzemnim propisima o PDV-u, te se daje osvrt na Presudu Europskog suda pravde na slučaj kada porezni obveznik izgubi to pravo zbog isteka prekluzivnog roka.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag