U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/22 objavljen je članak "Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima na DOH-Q obrascu". Autor članka je Alen Škudar.

Za potrebe procjene rashoda po osnovi naknada zaposlenicima sa statusom nerezidenata u sklopu sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske, Hrvatska narodna banka provodi redovito Statističko izvješćivanje o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima, a temeljem Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 103/12 -  13/17). U članku autor opisuje i pojašnjava svrhu provođenja istraživanja, uvjete i način podnošenja izvješća prikazujući to i na praktičnim primjerima.

DOH-Q obrazac podnose pravne osobe koje isplaćuju plaće i druge naknade nerezidentima, a koje nisu obuhvaćene istraživanjem o uslugama (US-PB izvješćem). Način dostave obrasca DOH-Q propisan je Uputom za sastavljanje izvješća propisanih navedenom Odlukom koja se HNB-u dostavljaju u papirnatom obliku (nalazi na internetskoj stranici HNB-a). Uputa sadrži obrazac DOH-Q zajedno s uputama za popunjavanje.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag