U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Novine u zakonskom ostvarivanju prednosti kod zapošljavanja određenih kategorija osoba". Autor članka je doc. dr. sc. Dragan Zlatović.

Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju u državnim tijelima i određenim pravnim osobama regulirano je s više zakona (Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, te Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina). Njima se pod jednakim uvjetima za određene u tim propisima utvrđene zaštićene kategorije osoba daje prednost pri zapošljavanju. Pravo prednosti odnosi se i na popunjavanje radnog mjesta putem internog oglasa, a mogu ga ostvarivati i zaposlene osobe koje su rade na radnom mjestu koje ne odgovara njihovoj stručnoj spremi. U 2021. donesena je novela Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i novi Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Uz cjeloviti pregled regulacije ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, u ovome članku autor ukazuje na spomenuta nova rješenja u ovom području.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag