Novi neoporezivi iznosi određenih primitaka od 1.10.2022.

U Nar. nov., br. 112 od 28.9.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1.10.2022., osim odredbi čl. 1. st. 2. i 3. koje stupaju na snagu 1.1.2023.

Navedenim izmjenama Pravilnika povećavaju se neoporezivi iznosi određenih primitaka, i to:

Osim toga, povećava se i neoporezivi iznos:

  • dara u naravi, sa 600,00 kn na 1.000,00 kn te

Prijelaznim i završnim odredbama propisano je:

„ako su do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak za 2022. djelomično ili u cijelosti iskorišteni neoporezivi iznosi iz članka 7. stavka 2. r.br. 5., 14., 18., 32. i 34. i članka 22. stavka 3. točke 7. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21 i 102/22) da se za 2022. može neoporezivo isplatiti samo razlika između neoporezivih iznosa iz članka 1. stavka 1. r.br. 5., 14., 18., 32. i 34. i članka 2. stavka 2. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak i neoporezivog iznosa iskorištenog do dana stupanja na snagu toga Pravilnika.“

Propisana mogućnost isplate razlike ne odnosi se na neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Od 1.1.2023. godine se novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 kn godišnje i neoporezivi iznos troškova prehrane radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do 12.000,00 kuna međusobno isključuju na razini mjeseca, a ne više za isto porezno razdoblje (godinu). Osim toga, isto od 1.1.2023., postojat će mogućnost promjene načina prehrane  u toku godine vodeći računa o propisanim neoporezivim iznosima.

O navedenim izmjenama pisali smo u časopisu Financije, pravo i porezi br. 9, uz napomenu da Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak u trenutku objave članka nije bio objavljen.

Detaljnije o navedenim novinama, mogućnosti isplate razlika te novinama od 1. siječnja 2023. na TEB-ovom webinaru Novi iznosi neoporezivih primitaka, potpora i pomoći - primjena izmjena Pravilnika o porezu na dohodak i dr. koji će se održati 3.10.2022. (ponedjeljak).

Natrag