Nova web aplikacija Ministarstva financija

Poslove prikupljanja i obrada financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva kao i vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u nastavku ponegdje: Registar) Ministarstvo financija je već dugi niz godina povjerilo Fini. Međutim, zbog kontinuiranog povećanja opseg poslova vezanih uz financijsko izvještavanje, novih potreba i sve složenijih zahtjeva od strane nositelja službene statistike u RH i statističkog ureda EU-a (EUROSTAT-a) te ostalih institucija na razini EU-a, informacijski sustav za informatičku podršku Ministarstva financija postao je ograničavajući i neodgovarajući pa je razvijeno novo aplikativno rješenje za prikupljanje i obradu financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva i upravljanje podacima iz Registra.

Predaja financijskih izvještaja

Obveznici financijskog izvještavanja u sustavu proračuna do sada su financijske izvještaje predavali Fini, a počevši s izvještajima za prvo tromjesečje 2022. godine, financijski izvještaji predavat će se putem web aplikacije Ministarstva financija. Financijski izvještaji predavat će se na propisanim (dosadašnjim) obrascima financijskih izvještaja, u MS Excel formatu, koji će se učitavati direktno u aplikaciju.
Poveznica za prijavu u aplikaciju bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva financija.

Novi informacijski sustav (nova aplikacija) podržat će prikupljanje i obradu financijskih izvještaja obveznika proračunskog računovodstva i upravljanje podacima iz Registra.

Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Poslove vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika također putem nove aplikacije preuzima Ministarstvo financija.

To znači da se obrasci RKP, PRKP i B-RKP više ne dostavljaju Fini nego se upisi, promjene i brisanje podataka iz Registra izvršaju direktno kroz novu aplikaciju.

Detaljno o temi:
FIP 3/22, K. Nesterović, str. 138

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag