Neoporezivi smještaj radnika

Znate li da kao poslodavac možete svojem radniku osigurati smještaj, a da se pritom ne obračunava nikakav porez niti doprinosi, a ujedno je porezno priznati trošak?

Načini osiguranja smještaja

Postoje tri mogućnosti neoporezivog osiguranja smještaja radnika pri čemu moraju biti ispunjeni određeni uvjeti propisani Zakonom i Pravlikom o porezu na dohodak.

1. Radnik sam sklapa ugovor o najmu s najmodavcem.

Poslodavac može radniku za vrijeme radnog odnosa refundirati cijeli iznos najma ili određeni dio, o čemu autonomno odlučuje poslodavac (osim u slučaju primjene kolektivnog ugovora čiji je poslodavac potpisnik).  U navedenom slučaju radnik je obvezan poslodavcu dostaviti kopiju ugovora o najmu ili računa, a poslodavac nadoknađuje iznos najma isključivo uplatom na račun (ne može isplatiti u gotovini). Smatra se da je primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja.

Ugovor o najmu mora glasiti na radnika, a ako glasi na više osoba tada se neoporezivim primitkom smatra samo onaj dio koji se može pripisati tom radniku.

Neoporezivo se može podmiriti samo trošak smještaja, a ne i tzv. režijski troškovi, troškovi korištenja garaže i sl. Ako bi poslodavac radnicima podmirio i taj trošak, to bi se smatralo plaćom u naravi.

O isplati neoporezivog primitka treba obavijestiti PU podnošenjem JOPPD obrasca (str. B, 15.1. – oznaka 68 Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika), na dan isplate, a najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke po osnovi naknade za smještaj koji su ostvareni/isplaćeni u prethodnom mjesecu.

2. Smještaj s najmodavcem ugovara poslodavac.

Poslodavac može sam ugovoriti smještaj radnika s najmodavcem, najviše do visine stvarnog izdatka, uz uvjet da te izdatke podmiruje bezgotovinskim putem. Pritom je osnova za isplatu vjerodostojna dokumentacija  - račun koji mora glasiti na poslodavca.

O isplati neoporezivog primitka treba obavijestiti PU podnošenjem JOPPD obrasca (str. B, 15.1. – oznaka 67 Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem), do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja obavljene u prethodnom mjesecu bez obzira na to kada je usluga smještaja plaćena.

3. Smještaj osigurava poslodavac u svojim prostorima.

Smještaj radnika koji se osigurava u nekretninama u vlasništvu poslodavca također se smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu, a kao dokaz služi odgovarajuća vjerodostojna dokumentacija. Kao iznos neoporezivog primitka iskazuje se trošak smještaja radnika (uzimajući u obzir amortizaciju zgrade, namještaja i druge opreme te ostale troškove vezane uz korištenje stambenog prostora, osim režijskih troškova).

O isplati neoporezivog primitka treba obavijestiti PU podnošenjem JOPPD obrasca (str. B, 15.1. – oznaka 67 Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem), do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarene u prethodnom mjesecu.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag