U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/22 objavljen je članak "Naknada umjesto neiskorištenoga godišnjeg odmora - primjer iz upravnosudske prakse". Autor članka je doc. dr. sc. Alen Rajko.

Pitanje koje se pojavilo u upravnosudskoj praksi je, da li zaposleniku (državnom službeniku) pripada pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, kada je državna služba prestala na dan koji je zatražio službenik (radi prelaska kod drugog poslodavca), a službenik nije zatražio da u razdoblju do prestanka državne službe iskoristi preostali pripadajući mu dio godišnjeg odmora, odnosno njegov dio.

Predmet je razmatran u dva stupnja upravnog postupka, uz sudsku zaštitu u dva stupnja upravnog spora. Zbog višegodišnjeg trajanja drugostupanjskoga (žalbenog) stadija upravnog postupka, u međuvremenu je donesen novi Zakon o radu u kojem nije došlo do bitne promjene u sadržaju pravnih normi mjerodavnih za rješavanje ovog predmeta.

Donošenjem drugostupanjskoga (konačnog) rješenja Odbora za državnu službu dovršen je upravni postupak u navedenom službeničkom predmetu, te je službenik – u svojstvu tužitelja – pokrenuo upravni spor, protiv tuženika Odbora za državnu službu.

Upravni sud je, usvojivši tužbeni zahtjev tužitelja i reformacijskom presudom poništio drugostupanjsko rješenje Odbora za državnu službu, poništio prvostupanjsko rješenje Općinskog suda i sam riješio stvar, priznavši tužitelju pravo na naknadu umjesto korištenja 16 dana godišnjeg odmora.

Opširnije o navedenom primjer iz upravnosudske prakse pročitajte u tiskanom izdanju Fipa.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag