U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 10/22 objavljen je članak "Naknada štete zbog nesreće na radu – porezni tretman". Autor članka je Dinko Lukač.

Zakon o zaštiti na radu uređuje pravila zaštite na radu. Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku na radu ili u vezi s radom uređena je Zakonom o radu i Zakonom o obveznim odnosima. Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu uređen je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak. Autor u članku potanje piše o ostvarivanju prava na naknadu štete zbog posljedica nesreće na radu, načinu utvrđivanja i isplate iste, poreznom tretmanu isplaćene naknade štete, obračunu javnih davanja te izvješćivanju na JOPPD obrascu.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag