U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 12/22 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08 do 85/22; u nastavku: Zakon)  propisano je pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore koje roditelj koji na temelju zapošljavanja ili samo zapošljavanja ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja može ostvariti.

Zaposleni i samo zaposleni roditelj u okviru prava propisanih Zakonom ima pravo i na rodiljni i roditeljski dopust te pravo na naknadu plaće za vrijeme korištena rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti/spriječenosti za rad zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta određuje se primjenom odredbama Zakona, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 do 98/19; u nastavku: ZOZO) i Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov. br. 49/14 - 90/22); u nastavku: Pravilnik), a obračunava ju i isplaćuje neposredno korisniku Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) ako posebnim sporazumom između HZZO-a i poslodavca nije drukčije određeno.

Za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust do navršenih 6 mjeseci života djeteta ili prava na rad s polovicom punoga radnog vremena do 6 mjeseci života djeteta, zaposleni  ili samozaposleni roditelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a.

Za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta i rada s polovicom punoga radnog vremena nakon šest mjeseci života djeteta, zaposleni roditelj i samozaposleni roditelj ima pravo na naknadu plaće, koja za puno radno vrijeme iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene za rodiljni dopusta koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5% proračunske osnovice mjesečno (7.500,13 kn), u trajanju od 6 mjeseci, počevši od 1.8.2022., odnosno prvoga dana korištenja prava iza tog dana (čl. 24. st. 3. Zakona).

Više o naknada plaće za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta pročitajte u tiskanom izdanju časopisa Financije pravo i porezi broj 12.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag