U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 11/22 objavljen je članak "Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite/drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 98/19; u nastavku: Zakon) pripada osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) pod uvjetima i na način propisan Zakonom.

Jedno od temeljnih prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja je pravo na naknadu plaće, koju može ostvariti samo osoba kojoj je utvrđen status osigurane osobe u skladu sa Zakonom i Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 80/13, 15/18, 26/21 i 46/22; u nastavku: Zakon za strance) na temelju istinitog činjeničnog stanja i okolnosti koje su osnova za stjecanje i promjenu statusa osigurane osobe.

Pravo na naknadu plaće i novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju drugi dohoci ostvaruju samo osiguranici izrijekom navedeni u čl. 38. st. 1. Zakona.

Kada radnik ne radi i ne izvršava svoju obvezu rada zbog opravdanih razloga koji mogu biti određeni zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19; u nastavku: ZR) ima pravo na naknadu plaće, a ne na plaću jer se plaća isplaćuje samo za rad. Stoga, za razdoblja privremene spriječenosti za rad koje je propisao Zakon, osiguranici ostvaruju pravo na naknadu plaće.

Privremenom nesposobnošću/spriječenosti za rad, za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti zbog kojih je osiguranik spriječen, odnosno nije u mogućnosti izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom (čl. 38. Zakona).

Razdoblje privremene nesposobnosti za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće dokazuje se Izvješćem o privremenoj nesposobnosti za rad  koju izdaje izabrani doktor.

Opširnije o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad pročitajte u časopisu Financije pravo i porezi br. 11.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Natrag