U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Nabava male vrijednosti za postupke javne nabave obnove od potresa". Autor članka je Vedran Jelinović.

Izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom, koje su stupile na snagu 30.10.2021., postupci javne nabave roba, radova i usluga za potrebe obnove od potresa, izuzeti su od primjene Zakona o javnoj nabavi, ako je procijenjena vrijednost nabave manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije (čl. 42. Zakona o obnovi). Umjesto ZJN 2016, na tu nabavu primjenjuju se odredbe Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, kojeg je donio ministar nadležan za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu, a stupio je na snagu 25.11.2021. g. Nabava prema Pravilniku vrši se prema hibridnom rješenju između jednostavne nabave i male nabave na koju se inače mora primijeniti ZJN 2016. U ovome članku ukazujemo na specifičnosti ovih postupaka i razlike u odnosu na klasične postupke javne nabave koji se provode sukladno ZJN 2016.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag