U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Izvještaj o novčanim tokovima za 2021.". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Prema odredbama Zakona o računovodstvu, izvještaj o novčanim tokovima obvezno sastavljaju poduzetnici koji su prema čl. 5. Zakona klasificirani kao srednji i veliki poduzetnici. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima propisana je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Izmjenama i dopunama Pravilnika, koje se primjenjuju za izvještajna razdoblja koja počinju 1.1.2021. ili nakon tog datuma, između ostaloga, izmijenjena je i struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom direktne metode. Predmetne izmjene odnose se na promjenu strukture pozicija novčanih tokova od poslovnih aktivnosti s ciljem njihovog usklađivanja s pozicijama novčanih tokova od investicijskih i financijskih aktivnosti. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom indirektne metode nije se mijenjala. Prema tome, izvještaj o novčanim tokovima za 2021. godinu koji se sastavlja primjenom direktne metode sastavlja se prema izmijenjenoj strukturi i sadržaju, dok se izvještaj o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom indirektne metode sastavlja prema istoj strukturi i sadržaju kao i za 2020. godinu. Radi kvalitetnijeg izvještavanja, pri sastavljanju izvještaja o novčanim tokovima, obveznici HSFI-a slobodno primjenjuju odnosne zahtjeve MRS-a 7 – Izvještaj o novčanim tokovima radi činjenice da su zahtjevi  HSFI-a 1 – Financijski izvještaji u svezi postupaka i načina izrade vrlo šturi, dok je zahtjevima MRS-a 7 navedeno detaljnije određeno.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag