Iznajmljivači – gubitak prava isticanja kategorije (zvjezdice)

Iznajmljivači koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 42/20) odnosno 8.4.2020. godine pružali ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 31.12.2000., radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, bili su dužni do 8.4.2022. podnijeti uredan zahtjev nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Nar. nov., br. 9/16 – 120/19).

Iznajmljivači koji do 8.4.2022. nisu podnijeli nadležnom upravnom tijelu uredan zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju, mogu nastaviti s pružanjem ugostiteljske usluge u objektu u kojem su pružali ugostiteljske usluge u domaćinstvu, ali gube pravo isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu i u promidžbenim materijalima, što znači da na glavnom ulazu u objekt moraju istaknuti ploču u propisanom u odnosu na vrstu objekta u kojem pružaju usluge (soba, studio apartman, apartman, kuća za odmor, kamp) bez zvjezdica (*).

U tom slučaju, na ispunjavanje uvjeta za vrstu objekta u domaćinstvu i nadalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Nar. nov., br. 57/95 - 106/04), osim u pogledu zdravstvenih uvjeta iznajmljivača i članova domaćinstva.

Ako iznajmljivači koji su propustili u propisanom roku podnijeti zahtjev nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o odobrenju, ipak žele i dalje zadržati pravo isticanja oznake za kategoriju (*) moraju mjesno nadležnom upravnom tijelu podnijeti novi zahtjev za izdavanje rješenja uz koji prilažu dokaze o ispunjavanju svih uvjeta iz čl. 34. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dokaz o vlasništvu i uporabljivosti objekta te ispunjavanju svih uvjeta za kategoriju propisanih Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; Nar. nov., br. 9/16 – 120/19).

Skrećemo pozornost iznajmljivačima koji su na dan 8.4.2020. pružali ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih:

  • od 1.1.2001. do 31.12.2004., da su dužni, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdica) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, nadležnom upravnom tijelu podnijeti uredan zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama navedenoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Nar. nov., br. 9/16 – 120/19) najkasnije do 8.4.2023.,
  • od 31.12.2004. do 31.8.2007., dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga u objektu s pravom isticanja kategorije (zvjezdica), podnijeti uredan zahtjev nadležnom upravno tijelu najkasnije do 8.4.2024.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag