U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Izmjene Zakona o obveznim odnosima". Autorica članka je Ljubica Đukanović.

Prepreka prekograničnoj prodaji robe bio je zakonodavni okvir koji je potrošače i poslovne subjekte ometao i suočavao s troškovima koje su imali radi razlike u ugovornim pravima država članica. Radi osiguranja viša razina zaštite potrošača Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu prenesena je u hrvatsko zakonodavstvo tako da se primjenjivala i na ugovore koji nisu potrošački. Kako bi se otklonile prepreke povezane s ugovornim pravom donesena je Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. koja se prenosi u Zakon o obveznim odnosima, čije izmjene i dopune su stupile na snagu 1.1.2022.

Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - 29/18; u nastavku: ZOO)  uređene su osnove obveznih odnosa i ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 126/21; u nastavku: Izmjena ZOO) prenijeta je Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe.

 Cilj Direktive 2019/771 je otkloniti prepreke koje u ugovornom pravu ometaju prekograničnu trgovinu s kojima se suočavaju potrošači ali i poslovni subjekti i dopušta odstupanje od utvrđenih pravila samo u onim slučajevima koji su izrijekom navedeni u samoj Direktivi.

Izmjena ZOO isti je usklađen sa Direktivom 2019/771 na način da je drugačije određen pojam materijalnog nedostatka i odgovornost prodavatelja  za materijalne nedostatke, a propisana su i posebna pravila o obvezama prodavatelja kada dođe do kupoprodaje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima. Produljen je rok u kojem je na prodavatelju teret dokaza da u trenutku prelaza rizika na kupca stvar nije imala nedostatke koji od dosadašnjih šest mjeseci sada iznosi godinu dana s izuzetkom trgovačkih ugovora. Uređeno je pravo kupca te on može birati između popravka ili zamjene stvari, osim u slučaju kada je odabrani način otklanjanja nedostataka nemoguć ili bi njime prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi. Izmjenama ZOO-a propisano je i pravo kupca, ako ne može zahtijevati popravak ili zamjenu, da zahtijeva sniženje cijene ili raskid ugovora, kao i pravo prodavatelja da odbije uklanjanje nedostataka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi radi otklanjanje nedostataka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi.

Opširnije o izmjenama i dopunama ZOO pročitaj te u našem tiskanom izdanju.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag