Izmjene i dopune Zakona o PDV-u od 1.4.2022.

U Narodnim novinama br. 39 od 30.3.2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, sa stupanjem na snagu od 1. travnja 2022. Ovim je izmjenama propisano smanjenje stope PDV-a sa 25% i 13% na 5% za određena dobra i usluge. 

Zakonom o izmjenama i dopuna Zakona o PDV-u obuhvaćene su sljedeće izmjene:

 • da se na isporuku prirodnog plina obavljenu u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%,
 • proširenje primjene snižene stope PDV-a od 5% na dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, isporuku živih životinja, isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, isporuku žive ribe te svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova, isporuku svježih jaja peradi (u ljusci), sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje te ulaznice za koncerte, sportska i kulturna događanja,
 • proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13% na prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine,
 • da povredu porezne tajne ne predstavljaju podaci o tome da je porezni obveznik znao ili morao znati da sudjeluje u transakcijama čija je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a.

Primjena stopa PDV-a od 1.4.2022.

Sukladno izmjenama odredbi čl. 38. Zakona o PDV-u, od 1.4.2022. dolazi do promjene u primjeni stopa PDV-a kod sljedećih dobara odnosno usluga:

 • isporuka prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica - sa 25% na 13%
  • iznimno, na isporuke prirodnog plina u razdoblju od 1.4.2022. do 31.3.2023. primjenjuje se stopa PDV-a od 5%
 • isporuka ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke - sa 25% na 13%
 • isporuka menstrualnih potrepština - sa 25% na 13%
 • isporuka živih životinja, svježeg mesa, svježih kobasica, žive ribe i svježe ribe, svježih rakova, svježeg povrća, svježeg i suhog voća, svježih jaja, sadnica i sjemenja, gnojiva i pesticida, hrane za životinje - sa 13% na 5%
 • isporuka dječje hrane, jestivih ulja i masti - sa 13% na 5%
 • isporuke maslaca i margarina - sa 25% na 5%
 • ulaznice za koncerte - sa 13% na 5%
 • ulaznice za sportska događanja i kulturna događanja - sa 25% na 5%.

Kako je navedeno u obrazloženju zakonskog prijedloga, smanjenjem stope PDV-a s 25% i 13% na 5% za prethodno navedena dobra i usluge omogućilo bi se porezno rasterećenje građana i gospodarstva koji su suočeni s rastom troškova, potaknula bi se zaštita baštine i promocija hrvatske kulture te otvorio prostor za razvoj i unaprjeđenje sustava sporta u RH. Također, proširenjem primjene snižene stope PDV-a od 13% na prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku ublažio bi se rast cijena energenata i omogućilo očuvanje standarda građana te bi se izjednačila stopa PDV-a za isporuku električne energije i ostalih energenata. Sniženjem stope PDV-a na 13% za menstrualne potrepštine smanjilo bi se porezno opterećenje, što bi poreznim obveznicima omogućilo da samostalno odluče na koji će način usmjeriti razliku nastalu zbog sniženja stope PDV-a.

Odgovornost za prijevarne aktivnosti kod PDV-a

Odredbama čl. 127. Zakona o PDV-u je propisano kako će se porezni obveznik, koji obavlja u tuzemstvu isporuke dobara i usluga s pravom na odbitak pretporeza smatrati odgovornim, ako iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znao ili morao znati da će zbog prijevarnih aktivnosti dio ili cijeli iznos PDV-a vezan za isporuku koja mu je obavljena, ili bilo koju prethodnu ili sljedeću isporuku istih dobara ili usluga, ostati neplaćen. Ako se utvrdi odgovornost poreznog obveznika, istome će se osporiti pravo na pretporez. U slučaju kada Porezna uprava sumnja da su isporuke dobara i usluga dio transakcija čija je namjera prijevarno izbjegavanje plaćanja PDV-a, tada će poreznog obveznika koji sudjeluje u takvim transakcijama obavijestiti o njegovoj odgovornosti, te od dana primitka takve obavijesti Porezna uprava može smatrati da je porezni obveznik znao ili morao znati da s takvim transakcijama sudjeluje u transakcijama kojima je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a. Sukladno posljednjim izmjenama i dopunama Zakona, ovi podaci ne predstavljaju povredu porezne tajne.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag