U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/22 objavljen je članak "Isporuke uz valutnu klauzulu". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Valutnu klauzulu možemo definirati kao zaštitnu klauzulu kojom se eliminira određeni valutni rizik. U pravilu, valutna klauzula je vezana uz tečaj stabilne valute kojom se ugovorne strane (u pravilu vjerovnik) štite od moguće devalvacije odnosno pada vrijednosti jedne valute u odnosu na druge valute te posljedično smanjenja vrijednosti novca odnosno potraživanja. 

Tuzemni poduzetnici dužni su međusobne isporuke dobara i usluga na području RH podmirivati isključivo u kunama, uz određene iznimke propisane odredbama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji. Neovisno o tome, Zakon o obveznim odnosima tuzemnim poduzetnicima dopušta ugovaranje valutne klauzule za bilo koju isporuku dobara i usluga u tuzemstvu. Prilikom početnog priznavanja, transakciju u stranoj valuti potrebno je evidentirati u funkcionalnoj valuti na način da se na iznos u stranoj valuti primjeni spot tečaj između funkcionalne i strane valute koji vrijedi na datum transakcije. Funkcionalnom valutom smatra se valuta primarnog ekonomskog okruženja u kojem poduzetnik posluje. Prema tome, ako govorimo o transakcijama između tuzemnih poduzetnika, funkcionalnom valutom smatra se hrvatska kuna. Na kraju svake poslovne godine poduzetnici su dužni svoje monetarne stavke (potraživanja i obveze) nominirane u stranoj valuti iskazati primjenom zaključnog tečaja na datum bilance. Zaključnim tečajem smatra se spot tečaj na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno za tuzemne poduzetnike radi se uvijek o srednjem tečaju HNB-a na datum bilance. U tom slučaju dolazi do tečajnih razlika odnosno do razlika u vrijednosti potraživanja i obveza koje proizlaze iz pretvorbe određenog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim tečajevima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag