U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/22 objavljen je članak "Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2021.". Autor članka je mr. sc. Mladen Štahan.

Godišnje izvješće sa izvješćem poslovodstva je poseban, dodatni izvještaj koji su prema Zakonu o računovodstvu (ZOR) i Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD) svake godine dužni sastaviti i javno objaviti veliki i srednji poduzetnici, te matica grupa koje provode konsolidaciju.

Srednji poduzetnici nisu dužni u izvješće poslovodstva uključivati nefinancijske pokazatelje, a mikro i mali ne sastavljaju ovo izvješće, ali trebaju u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica, odnosno udjela.

Sadržaj godišnjeg izvješća propisan je ZOR-om i ZTD-om i obuhvaća: godišnje GFI s izvješćem revizora, izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i izvješće poslovodstva s nefinancijskim izvješćem. Neki od ovih izvještaja mogu se objaviti odvojeno.

Za sastavljanje i objavu odgovorni su svi članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršni direktori i upravni odbor ili osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika, a nadzor provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, HANFA i Fina.

Konačni rokovi za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća za 2021. godinu biti će poznati tek u veljači 2022. godine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag