Državljani trećih zemalja - uvjeti za ključno osoblje ili samozapošljavanje

Uvjeti pod kojima državljani trećih zemalja smiju raditi u RH propisani su Zakonom o strancima (u nastavku: Zakon). Državljanin treće zemlje je osoba koja nema državljanstvo države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili Švicarske Konfederacije, a ima državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva. EGP uz države članice EU-a uključuje i Norvešku, Island i Lihtenštajn.

Da bi državljanin treće zemlje mogao raditi u RH, mora mu u pravilu biti izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada. Kategorija državljana treće zemlje koje smiju raditi bez jedne od ovih dviju isprava propisane su čl. 89. Zakona (npr. ima dugotrajno boravište ili stalni boravak u RH).

Potvrda o prijavi rada predviđena je za kraće i povremene poslove do 90 dana (čl. 140.) ili do 30 dana (čl. 141.) u kalendarskoj godini i izdaje se u manje formalnom postupku.

Dozvola za boravak i rad

Dozvola za boravak i rad izdaje se u pravilu uz provedbu testa tržišta rada i uz mišljenje područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Test tržišta rada dužan je zatražiti poslodavac prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad kod područne službe odnosno ureda HZZ-a, osim ako se radi o bilo kojem od sljedećih slučajeva:

  • riječ je o produljenju dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje (čl. 92.),
  • riječ je o zanimanjima za koje je Upravno vijeće HZZ-a donijelo odluku o zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada (čl. 101.),
  • riječ je o sezonskom radniku u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana (čl. 104. st. 2.),
  • riječ je jednoj od 30 kategorija iz čl. 110. Zakona.

Znači, ako se radi o bilo kojem od prethodno navedenih slučajeva, nije se potrebno obraćati HZZ-u sa zahtjevom za provedbu testa tržišta rada, već se zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad podnosi policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu namjeravanog boravka ili rada državljanina treće zemlje ili sjedištu poslodavca.

Za podnošenje zahtjeva bez tržišta rada i mišljenja HZZ-a poslodavcima je omogućeno slanje zahtjeva s adrese elektronske pošte s kojom se koristi u pravnom prometu na adresu elektroničke pošte nadležne PU/PP prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

Detaljnije upute i smjernice za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja, s popisom dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev, te popisom adresa elektroničke pošte nadležnih PU/PP-a, kao i Odluka HZZ-a o zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada, dostupne su ovdje.

Skrećemo pažnju da je 24. veljače 2022. na snagu stupio novi Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 20/22) kojim se propisuju uvjeti i dokazi koji se podnose uz zahtjev. Primjetno je da se dozvola za boravak i rad podnosi na novome obrascu 2a umjesto 9a prema dosadašnjem uređenju.

Uvjeti za samozapošljavanje u vlastitom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom najmanje 51 %

Da bi državljaninu treće zemlje bila izdana dozvola za boravak i rad radi samozapošljavanja u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio je najmanje 200.000,00 kn,
  2. na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena su najmanje tri hrvatska državljana, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u RH u protekloj godini (njihova bruto plaća u 2022. mora iznositi najmanje 9.599,00 kn),
  3. njegova mjesečna brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku (njegova bruto plaća u 2022. mora iznositi najmanje 14.398,50 kn), dok državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati da iznos ostvaren dohotkom od samostalne djelatnosti iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku (taj iznos u 2022. mora iznositi najmanje 10.693,50 kn).

Podaci o najmanjim neto/bruto iznosima bazirani su na temelju Prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2021. (Nar. nov., br. 23/22).

Bitno je naglasiti da je državljanin treće zemlje koji je upisan kao osnivač trgovačkog društva ili u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %, dužan je regulirati dozvolu za boravak i rad sukladno ovim pravilima, te mu se za isto trgovačko društvo ili obrt ne može izdati dozvola za boravak i rad za zanimanje za koje se traži test provjere tržišta rada.

Uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad kao ključno osoblje

Gotovo pa isti uvjeti propisani su i za izdavanje dozvole za boravak i radu državljaninu treće zemlje koji se zapošljava kao ključno osoblje kod poslodavca u RH. Dakle, u slučajevima kad vlastitom trgovačkom društvu ili obrtu s najmanje 51%. U tom slučaju uvjet od najmanje tri zaposlena hrvatska državljana na puno i neodređeno vrijeme s brutoplaćom najmanje u visini prosječne bruto isplaćene plaće protekloj godini mora biti zadovoljen s obzirom na poslove različite od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora. Ako se više takvih osoba zapošljava kao ključno osoblje, na svakog zaposlenog državljanina treće zemlje moraju biti zadovoljeni uvjeti najmanje 3 zaposlena hrvatska državljana.

U smislu izdavanja ove dozvole ključnom osobom smatra se:

  1. osoba koja u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu ima viši položaj, osoba koja upravlja poslovanjem, osoba koja se nalazi pod općim nadzorom ili rukovodstvom uprave ili dioničara odnosno članova trgovačkog društva te osoba koja obnaša neku istovjetnu dužnost uključujući:

- upravljanje radom odjela ili pododjela društva
- praćenje i nadziranje rada drugih radnika, odnosno obavljanje nadzornih ili voditeljskih poslova
- ovlaštenje za odlučivanje o zapošljavanju i otpuštanju radnika odnosno davanje preporuka vezanih uz zapošljavanje, otpuštanje ili druge kadrovske poslove

  1. visokokvalificirana osoba koja radi u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu, koja posjeduje posebna stručna znanja i/ili ovlasti prijeko potrebne za pružanje usluga, služenje opremom za istraživanje, primjenu tehnika ili vođenje poslovanja trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva.

I tu je važno spomenuti kako je državljanin treće zemlje koji je upisan kao osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva dužan regulirati dozvolu za boravak i rad sukladno ovim pravilima, te mu se za isto trgovačko društvo, podružnicu ili predstavništvo ne može izdati dozvola za boravak i rad za zanimanje za koje se traži test provjere tržišta rada.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag