Dopuna Smjernice o zabrani primitka dodatne naknade

Povjerenstvo za odlučivanju o sukobu interesa dalo je DOPUNU SMJERNICE O ZABRANI PRIMITKA DODATNE NAKNADE u kojoj su navedeni novčani primici koje smiju primati obveznici primjene iz čl. 3. st. 1. i 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br.143/21; u nastavku: Zakon) koji temeljem ugovora o radu ili nekog drugog akta o zasnivanju radnog odnosa obnašaju javnu dužnost.

U Dopuni Smjernice Povjerenstvo za odlučivanju o sukobu interesa izrijekom je navelo koje novčane primitke obveznici primjene Zakona koji javnu dužnost obnašaju temeljem sklopljenog ugovora o radu ili nekog drugog akta o zasnivanju radnog odnosa a koje ne smiju primati jer bi su u tom slučaju našli u sukobu interesa.

Vjerujemo da će Dopuna Smjernice pridonijeti edukaciji obveznika primjene Zakona u cilju sprječavanja nastanka sukoba interesa. Obveznici primjene Zakona, prema Dopuni Smjernice nemaju pravo na troškove sistematskog pregleda iako je sistematski pregled, u pravili, preventivni zdravstveni pregled radi prevencije bolesti i dio je zdravstvene zaštite zaposlenika.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag