U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/22 objavljen je članak "Dohodak od imovinskih prava". Autorica članka je Sandra Pezo.

Imovinskim pravima smatraju se autorska prava, prava industrijskog vlasništva i druga imovinska prava, prema posebnim propisima.

Dohodak koji ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava smatra se konačnim dohotkom. Za razliku od godišnjeg dohotka, konačni dohodak se ne može umanjiti za osobni odbitak, za taj dohodak nije moguće provesti poseban postupak niti je moguće podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava. Kod ostvarivanja dohotka od imovinskih prava izdaci se utvrđuju u visini stvarno nastalih izdataka, za koje porezni obveznik posjeduje uredne i vjerodostojne isprave, a mogu se priznati u izvješću koje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi.

Dohotkom od imovinskih prava smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja imovinskih prava u roku kraćem od dvije godine od dana njegove nabave. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci. Međutim, u određenim se slučajevima, propisanim Zakonom o porezu na dohodak, porez na dohodak ne plaća.

O navedenom, načinu utvrđivanja dohotka i iskazivanja u obrascu JOPPD pročitajte u navedenom članku.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag