U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/23 objavljen je članak "Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. za obveznike HSFI-a". Autorica članka je Irena Slovinac.

Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitog seta godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.  Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku. Podatke koje obveznici HSFI-a moraju objaviti u bilješkama propisani su toč. 1.42. do 1.46. HSFI-a 1 te drugim HSFI-ima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag