U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. za obveznike HSFI-a". Autorica članka je Irena Slovinac.

Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitog seta godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 105/20) promijenjeni su zahtjevi za objavljivanjem informacija za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2021. godine ili kasnije, na način da su posebno propisane informacije koje moraju objaviti mikro i mali poduzetnici, a posebno informacije koje moraju objaviti srednji poduzetnici.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag