U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 2/21 objavljen je članak "Smjernice JLP(R)S-ima koje su pogođene posljedicama razornih potresa". Autorica članka je Ana Zorić

Kako bi se pojasnio način postupanja općinama, gradovima i županijama koje su pogođene posljedicama potresa te kako bi se olakšalo postupanje u nastalim posebnim okolnostima, uz istovremeno osiguravanje postupanja u skladu s važećim zakonodavnim okvirom i načelom dobrog financijskog upravljanja, Ministarstvo financija je 18. siječnja 2021. uputilo Smjernice jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa. U ovome članku pojašnjavaju glavne odrednice tih Smjernica: pojašnjava se za što se doznačena sredstva iz proračunske zalihe Državnog proračuna RH za 2020. godinu mogu koristiti, pojašnjeno je da je potrebno aktom JLP(R)S propisati kriterije za raspodjelu sredstava, definirati uvjete po kojima će se vršiti refundacije građanima te podatke koje građanin mora dostaviti; pojašnjavaju se pitanja vezana za javnu nabavu tj. prilagodba procedure javne nabave situacijama nastale iznimne žurnosti. nadalje, pojašnjava se otvaranje računa za prikupljanje donacija, odluka predstavničkog tijela o korištenju sredstava donacija, isplata sredstava građanima na ime refundacije troškova, konačno i mogućnost traženja odgode predaje financijskih izvještaja za proračune i proračunske korisnike za potresima pogođenom području.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Ključne riječi: potres naknade građanima proračunska zaliha prikupljanje donacija preraspodjela sredstava potpore zbog uništenja i oštećenja imovine

Natrag