U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 objavljen je članak "Sastavljanje bilance za 2020." Autori članka su mr. sc. Mladen Štahan i Irena Slovinac.

Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Dužni su ju sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Bilanca se sastavlja za propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Bilanca se sastavlja na hrvatskom jeziku i u kunama.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: financijski izvještaj bilanca izvještaj o financijskom položaju imovina obveze kapital zajmovi potraživanja zalihe odgođena porezna obveza amortizacija revalorizacija vremenska razgraničenja dobit gubitak porez rezerve grupa društvo povezano sudjelujućim interesom aktiva pasiva izvanbilančni zapisi vrijednosno usklađenje ispravak vrijednosti rezerviranja odgođena porezna imovina

Natrag