U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/21 objavljen je članak "Računovodstvo revalorizacije dugotrajne materijalne imovine". Autor članka je Domagoj Zaloker.

Nakon početnog priznavanja dugotrajne materijalne imovine, poduzetnici kao metodu naknadnog mjerenja trebaju odabrati metodu troška ili metodu revalorizacije kao svoju računovodstvenu politiku i primijeniti ju na cjelokupnu skupinu dugotrajne materijalne imovine. Primjenjujući metodu troška, poduzetnik pojedinu dugotrajnu materijalnu imovinu u svojim poslovnim knjigama iskazuje po utvrđenom trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. Primjenjujući metodu revalorizacije, poduzetnik pojedinu dugotrajnu materijalnu imovinu, čija se fer vrijednost može pouzdano izmjeriti, iskazuje u revaloriziranom iznosu. Metoda revalorizacije kao alternativna metoda naknadnog mjerenja dugotrajne imovine zahtjeva od poduzetnika da imovinu na datum bilance iskazuje u revaloriziranom iznosu odnosno prema njenoj fer vrijednosti. Uz specifičan računovodstveni postupak, primjena metode revalorizacije rezultira i određenim negativnim poreznim učincima.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag