Produžen rok za oslobođenje od plaćanja PDV-a i carine kod uvoza (COVID-19)

Odluka Komisije (EU) 2020/491 od 3. travnja 2020. o oslobođenju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 na temelju koje se ostvaruje oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu, izmijenjena je Odlukom Komisije 202/1101 i Odlukom Komisije 2020/1573 na način da se razdoblje primjene produljuje do 30. travnja i vjerojatno će biti produljeno do kraja 2021.

U tom smislu, u Narodnim novinama br. 26 od 12. ožujka 2021. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojim se, između ostaloga, briše ograničenje oslobođenja od plaćanja PDV-a i carine pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 samo za 2020. te se isto primjenjuje do daljnjega.

Svi ostali uvjeti za primjenu predmetnog oslobođenja od plaćanja PDV-a i carine ostaju na snazi.

Natrag