U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21 objavljen je članak "Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti". Autor članka je Krešimir Vranar.

Obavljanje obrtničke djelatnosti može se privremeno obustaviti zbog različitih razloga ((npr. bolesti obrtnika, nedostatka posla i dr.). Međutim, pritom i nadalje postoji obveza plaćanja propisanih davanja.

Stoga autor u članku ukazuje na obveze obrta kod privremene obustave obavljanja djelatnosti te na primjerima pojašnjava evidentiranje poslovnih promjena u poslovnim knjigama.

Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti s obzirom na vrijeme trajanja može biti u trajanju do jedne godine, a iznimno duljem od jedne godine (u slučaju bolesti ili nastupa više sile) odnosno do tri godine, kada koristi rodiljni/roditeljski dopust do navršene treće godine djetetova života, odnosno do osme godine djetetova života kada koristi pravo na njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju, a pravo je priznato izvršnim rješenjem HZZO-a.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag