U Nar. nov., br. 73/21 od dana 30. lipnja 2021. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu dana 1.7.2021.

Predmetne izmjene Pravilnika o PDV-u nisu značajne i primarno se odnose na usklađivanje teksta Pravilnika s novim načinom oporezivanja isporuka dobara na daljinu i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici iz drugih država članica EU (tzv. B2C isporuke).

Popis predmetnih izmjena Pravilnika o PDV-u:

  • brisane su odredbe Pravilnika koje su se odnosile na primjenu dosadašnjih ulaznih pragova isporuke koji su bili u primjeni do 30.6.2021.,
  • usklađene su odredbe Pravilnika u svezi popunjavanja toč. I.2. Obrasca PDV koja se odnosi na prijavljivanje isporuka na daljinu unutar EU koje se oporezuju u drugim državama članicama EU u slučajevima kada tuzemni porezni obveznik ne primjenjuje posebni postupak oporezivanja (OSS),
  • izmjenjene su odredbe u svezi obveze poreznih obveznika izvan EU o imenovanju poreznog zastupnika u RH,
  • mijenja se Obrazac P-PDV (Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a).

O novom načinu oporezivanja isporuka na daljinu i elektronički obavljenih usluga osobama koje nisu porezni obveznici iz drugih država članica EU od 1.7.2021. detaljno smo pisali u našem časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 6/21.

Natrag