Potpore za ORM za 2021. i ograničenje isplata

Za poslodavce koji su za 2021. godinu ostvarivali Potpore za očuvanje radnih mjesta i/ili Potpore za zadržavanje radnih mjesta, kao što je vrijedilo i za poslodavce koji su potpore primali za 2020., vrijede ograničenja određenih isplata i postupanja da ne bi bili u obvezi vraćanja potpora. Vrste ograničenja su ista kao i za proteklu godinu, odnosno poslodavcima se utvrđuje obveza vraćanja potpora ako postupe na neki od sljedećih načina:

  • isplate dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijele članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  • dodijele pravo osobama iz toč. 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  • isplate osobama iz toč. 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  • steknu vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Pritom je bitno napomenuti da se navedena ograničenja, kada se radi o Potporama za ORM/ZRM, odnose i nadalje samo na poslodavce koji su tražili potporu za 50 i više radnika. No, ako se radi o Potporama za skraćivanje radnog vremena ili Potporama za ORM za zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, tada se ograničenje odnosi na sve poslodavce, neovisno za koji broj radnika je tražena potpora.

S obzirom da su za primjenu ograničenja utvrđeni različiti rokovi, ovisno i o tome za koje mjesece je potpora ostvarena, u tablici u nastavku daje se pregled potpora i rokovi do kojih se navedena ograničenja isplata i postupanja odnose.

Poslodavce, koji su potpore ostvarivali samo za 2020., a na njih su se odnosila navedena ograničenja, podsjećamo da 31. prosinca 2021. ističe rok do kojeg ih se moraju pridržavati. Odnosno, od 1. siječnja 2022. mogu isplaćivati dividende/udjele u dobiti, bonuse i sl., bez obveze vraćanja potpora.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag