U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 5/21 objavljen je članak "Porezne obveze utvrđene nadzorom". Autorica članka je mr. sc. Ida Dojčić.

Porezni nadzor je dio porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba. Porezna tijela provode porezni nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje pojedina vrsta poreza. Porezni nadzor se može obavljati kod svih poreznih obveznika i drugih osoba koje raspolažu činjenicama i dokazima bitnima za oporezivanje, a može se obavljati za razdoblje za koje nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze. Predmet poreznog nadzora su porezi, doprinosi i druga javna davanja, odnosno provjera svih činjenica bitnih za oporezivanje, knjigovodstvenih evidencija, poslovnih događaja i svih drugih podataka, evidencija i isprava bitnih za oporezivanje. Utvrđena obveza za porez (i doprinose) u poreznom nadzoru znači da porezni obveznik nije ispravno i u skladu sa zakonskim propisima, kojima se propisuju pojedine vrste poreza, doprinosa i ostalih javnih davanja, evidentirao, obračunao i platio svoju obvezu za nadzirano porezno razdoblje. Posljedica toga je evidentiranje i plaćanje (novo)utvrđenih poreznih obveza i pripadajućih zateznih kamata, pri čemu treba voditi računa o računovodstvenom iskazivanju i poreznom tretmanu istih.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag