Polugodišnji financijski izvještaji proračunskog računovodstva i druge aktualnosti

Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji polugodišnjih financijskih izvještaja za 2021. za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike koju možete preuzeti ovdje.

Polugodišnje financijske izvještaje do 12. srpnja 2021. sastavljaju i predaju: JLP(R)S-i (razina 22), proračunski korisnici državnog proračuna (razina 11) te proračunski korisnici proračuna JLP(R)S-a (razine 21 i 31), a do 20. srpnja 2021.: izvanproračunski korisnici državnog proračuna (razina 41) i izvanproračunski korisnici JLP(R)S-a (razina 42).

Polugodišnje konsolidirane financijske izvještaje sastavljaju razdjeli državnog proračuna (razina 12) i JLP(R)S-i (razina 23) i predaju do 20. srpnja 2021.

Iz Okružnice izdvajamo nove upute Ministarstvo financija koje se odnose za evidentiranje:

 • plaće u naravi,
 • primljenih jamstava i primljenih kreditnih pisama u okviru ostalih izvanbilančnih zapisa,
 • prijenosa nefinancijske imovine koja nema sadašnju vrijednost,
 • prihoda od naknade za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu,
 • povrata komunalnog doprinosa i naknade,
 • naknade nakon prestanka obnašanja dužnosti,
 • troška testiranja zaposlenika na COVID-19 te
 • knjigovodstvene evidencije u slučajevima suradnje više ustanova u zdravstvu u cijepljenju.


Izmjene u proračunskom računovodstvu od 1.1.2021. i novi obrasci financijskih izvještaja

Podsjećamo, sukladno izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu od ove godine u primjeni su novi obrasci financijskih izvještaja. Ovdje možete preuzeti najnoviju verziju obrazaca financijskih izvještaja proračunskog računovodstva za polugodišnje izvještavanje (v.7.0.1.). Izmjene u obrascima posljedica su zadnjih izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskog plana koje su stupile na snagu u listopadu 2020., a primjenjuju se na knjigovodstveno evidentiranje poslovnih događaja od 1. siječnja 2021.

Stoga je prilikom popunjavanja obrasca: PR-RAS, kod popunjavanja stupca Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine, podatke iz financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. potrebno prilagoditi izmijenjenom Računskom planu koji je u primjeni od ove godine.

Više o navedenim temama možete pročitati u TEB-ovom časopisu Financije, pravo i porezi:

 • FIP br. 7/2021, u članku M. Karačić: Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2021.,
 • FIP br. 3/2021, u članku N. Bičanić: Primjena izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. te
 • FIP br. 6/2021, u članku N. Bičanić: Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (knjiženja na podskupini računa 915).

Ukoliko ste propustili TEB-ove webinare s navedenim temama pogledajte snimke kada Vam to najviše odgovara (uz pravo na odgovore na Vaša pitanja) ili naručite pisane materijale:

 • Aktualnosti u proračunskom računovodstvu (polugodišnje financijsko izvještavanje), godišnji odmori i ovrha na plaći u 2021. detaljno ovdje,
 • Primjena izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. - detaljno ovdje,
 • Sve o knjiženjima na skupini računa 92 Rezultat poslovanja - detaljno ovdje.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag