U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 7/21 objavljen je članak "Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija" Autor članka je Krešimir Vranar.

Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su sastaviti polugodišnji financijski izvještaj i predati ga Fini do 30. srpnja 2021. Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo nemaju obvezu polugodišnjeg financijskog izvještavanja.

Polugodišnji financijski izvještaj sastavlja se na Obrascu: PR-RAS-NPF. Pretpostavka za sastavljanje toga izvještaja je da su provedena knjiženja svih poslovnih događaja koji su nastali do 30.6.2021. Obrazac: PR-RAS-NPF predaje se Fini putem papirnatih obrazaca ili u elektroničkom obliku (s ugrađenim kontrolama), koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija i FINA-e. Uz elektronički oblik Referentne stranice predaje se njen ispis ovjeren potpisom zakonskog zastupnika. Neprofitna organizacija koja predaje papirnate obrasce treba koristiti obrasce Narodnih novina.

Sve neprofitne organizacije koje u svojem sastavu imaju organizacijske dijelove (podružnice) a iste nemaju pravnu osobnost – svoj matični broj/OIB, podnose jedan Obrazac: PR-RAS-NPF na razini neprofitne organizacije.

Neprofitne organizacije koje su osnovane poslije 1.7.2020. godine u Obrascu: PR-RAS–NPF za razdoblje od 1.1. do 30.6.2021. neće popunjavati podatke u stupcu 4 - Ostvareno prethodne godine.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

 

Natrag