Ovlašteni revizori - novi rok i druge novosti uz prvu trogodišnju prijavu stalnog stručnog usavršavanja

Prema odredbama Zakona o reviziji i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora, ovlašteni revizori dužni su se stručno usavršavati već treću godinu za redom.

U skladu s tim zahtjevom, ovlašteni revizor treba pohađati i evidentirati licencirane i druge odobrene edukacije u obrascu „Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora“ (dio A, B i C) i dostavljati ga Ministarstvu financija.

Do 31.12.2020. godine ovlašteni revizori su bili dužni svake godine do 30.12. dostaviti propisani obrazac u Ministarstvo financija (za razdoblje od 29.11. prethodne do 29.11. tekuće godine), a ta obveza bila je propisana i za trogodišnje razdoblje.

Izmjenama Pravilnika, od 1.1.2021. godine ukinuta je obveza jednogodišnjeg izvještavanja, pa se ovaj obrazac treba predati u Ministarstvo financija samo svake treće godine, najkasnije na dan isteka tog razdoblja. To znači da za prvo trogodišnje razdoblje ovlašteni revizori trebaju dostaviti obrazac za tri godine u skraćenom roku - do 29.11.2021. godine.  

Nadalje, Pravilnikom je od 1.1.2021. propisano da edukacije ovlaštenih revizora mogu trajati kraće od 5 sati (do konca 2020. morale su trajati najmanje 5 punih sati/300 minuta), čime je značajno povećana mogućnost prikupljanja potrebnih bodova, te da se edukacije mogu održavati i putem interneta (na propisani način).

Ovlašteni revizor je dužan u svojim evidencijama čuvati dokumentaciju i potvrde kojima može dokazati ispunjenje obveze stalnog stručnog usavršavanja najmanje 5 godina od datuma održane aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja, a ta dokumentacija mora biti dostupna na uvid Ministarstvu financija.

Potrebni bodovi

Ovlašteni revizori prikupljaju potrebne bodove iz osnovnih i ostalih aktivnosti. Pritom je obvezna struktura bodova propisna prilično komlicirano: u razdoblju od 3 uzastopne godine treba ostvariti najmanje 120 bodova (60 bodova iz područja revizije, 40 iz područja računovodstva i 20 iz ostalih područja). Od ovih bodova najmanje 60 mora biti iz osnovnih aktivnosti, od kojih najmanje 30 treba biti iz područja s oznakom “A“. Ostalih 60 bodova može biti iz ostalih aktivnosti.

Uz to, ovlašteni revizor mora u svakoj pojedinoj godini ostvariti najmanje 35 bodova, od kojih minimalno 20 mora biti iz osnovnih aktivnosti (od kojih najmanje ½ tj. 10 bodova treba imati oznaku „A“). Ev. nedostajućih 15 bodova do 120 (3x35=105), mora se ostvariti najkasnije u 3. godini.

O svim potankostima uz prvi trogodišnji obrazac „Evidencija o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog revizora (dio A, B i C)“, te detaljno o potrebnim bodovima prema propisanoj strukturi i posljedicama neostvarenja propisanih bodova, pisat ćemo detaljno u FIP-u br. 11/21, u kojem ćemo na primjeru prikazati način popunjavanja obrasca.

Na kraju podsjećamo ovlaštene revizore da sve potrebne bodove mogu steći na TEB-ovim webinarima i seminarima za revizore (i računovođe), a o temama i datumima održavanja može se informirati na internet adresi TEB-a: www.teb.hr.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag